Establir uns horaris que no afectin a les altres residents o veïns

A partir de les 23.00 hores fins a les 08.00 hores queda totalment prohibit fer soroll o causar molèsties a les companyes. No es faran reunions nocturnes a les habitacions, ni a les sales comunes, ni a la terrassa